top of page

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Schou Akupunktur er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Schou Akupunktur

Sundhedshuset Herning
Vejlevej 1, 7400 Herning
CVR. 44285444

Vi er dataansvarlige at sikre os hele tiden at dine personlige data opbevares og behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Har du spørgsmål herom kan du kontakte os via info@schouakupunktur.dk

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.


Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden fungerer og gøre brugeroplevelse bedre, hvilket sikre at din oplevelse af vores hjemmeside er optimal. 

 

Automatisk indsamlede data

Hjemmesiden er baseret på forskellige teknologier, der alle har det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Data opsamles automatisk enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. 

 

Alle besøg til en digital løsning medfører automatisk dataindsamling. Der bliver sendt oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles også via tredjepart på vegne af os. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

 

 • Dato og tidspunkt for besøg.

 • De sider der besøges i løsningen.

 • Hvor din mus bevæger sig hen på siden.

 • IP-adressen på den besøgende.

 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.).

 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet fra).

 

Hjemmesiden anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:
https://www.google.com/intl/da/policies/

 

Anvendelse og opbevaring af automatisk indsamlede data

 

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.

 • Optimering af vores hjemmeside.

 • Annoncering.

 

Oplysninger du selv afgiver

 

Dine personlige oplysninger er dem du oplyser når du bestiller tid eller udfylder vores kontaktformular og lignede.
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 • Kontaktformular

 • E-mail

 • Telefon

 • Sociale medier 

 

Her igennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser mm.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, så du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 
 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Data behandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være data behandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (data behandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.
 

Videregivelse af personoplysninger

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.
 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt data behandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes data behandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.
 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 
 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

Tilbagetrækning af samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 

Klage til Datatilsynet
 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne

COOKIESPOLITIK

Vi anvender cookies på vores hjemmeside, som er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer mm.

Det er muligt at slette dine cookies og alternativt blokere dem.

Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være lige så relevante for dig. 
 

Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig.

 

Guides til sletning af cookies

Slet cookies for Safari på din mac 

Slet cookies for Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch

Slet cookies for Google Chrome på Android enheder

Slet cookies for Google Chrome på din computer

Slet cookies for Microsoft Edge på din computer


 

Vores hjemmeside indeholder cookies fra nogle af de mest anvendte tredjeparter.

bottom of page